Firma zajmuje się zastępstwem inwestorskim w pełnym zakresie bądź wybranym fragmencie: 
prowadzenie inwestycji z ramienia Inwestora:
o przygotowanie inwestycji od strony rynkowej (założenia dla inwestycji),
   formalno-prawnej (badanie nieruchomości oraz
wszelkie wymagane pozwolenia),
   projektowej (
zapewnienie dokumentacji projektowej wielobranżowej)
   oraz
technicznej (zapewnienie mediów, przygotowanie placu budowy, wycinki drzew)
o nadzór nad realizacją inwestycji (ofertowanie i wybór wykonawców, zapewnienie
   kierownika budowy,
nadzór i koordynowanie prac budowlanych)
o zakończenie inwestycji (zgłaszanie obiektów do odbioru, uzyskiwanie pozwoleń
   na użytkowanie
, uzyskiwanie zaświadczeń o samodzielności lokali)
legalizacja samowoli budowlanych

Ceny usługi kalkulowane są indywidualnie.
W celu uzyskania informacji o cenie, prześlij
formularz kontaktowy: