Firma zajmuje się zarządzaniem projektami deweloperskimi: 
przygotowanie inwestycji:
o
od strony rynkowej: ustalenie programu inwestycji, grupy docelowej
    Klientów, struktury podziału powierzchni użytkowej i funkcjonalności
o
od strony formalno-prawnej: pozwolenie na budowę, inne pozwolenia
o od strony projektowej: zapewnienie wielobranżowej dokumentacji
   wraz z uzgodnieniami oraz nadzór nad projektantami
o od strony technicznej: zapewnienie mediów , przygotowanie placu budowy
nadzór nad realizacją inwestycji:
o
ofertowanie i wybór wykonawców
o nadzór i koordynowanie prac budowlanych
zakończenie inwestycji:
o
zgłaszanie obiektów do odbioru, uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie
o uzyskiwanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Ceny usługi kalkulowane są indywidualnie.
W celu uzyskania informacji o cenie, prześlij formularz kontaktowy: