Firma świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w następującym zakresie: 
analizy opłacalności inwestowania:
o monitoring danego typu rynku nieruchomości
o ustalenie optymalnego sposobu zagospodarowania działki
o określenie kosztów inwestycji
o ustalenie przyszłego zysku Inwestora
badanie nieruchomości i jej przydatności dla zamierzenia inwestycyjnego
   (due diligence)
o warunki formalno-prawne wynikające z ksiąg wieczystych, planów miejscowych,
   uwarunkowań prawnych, sąsiedztwa nieruchomości
o warunki techniczne wynikające z uzbrojenia podziemnego, możliwości zagospodarowania
o
zdefiniowanie zagrożeń i ocena ryzyka inwestowania

Ceny usługi kalkulowane są indywidualnie.
W celu uzyskania informacji o cenie, prześlij
formularz kontaktowy: