Firma PROPERTY Beata Jarmołowicz działa na trójmiejskim 
rynku nieruchomości od 1997 roku:
Świadczy usługi dla Klientów indywidualnych
 Na stałe współpracuje z firmą DART DG Sp.j. od 2011 roku
 Współpracowała również z wieloma firmami deweloperskimi
   i budowlanymi, między innymi takimi jak:
o SKANSKA Property Poland Sp. z o.o.
o HOSSA SA

o EKOLAN SA
o CADENA SA
o DOM SA
o NORDKON Sp. z o.o.
Właściciel posiada następujące uprawnienia: 
o nadawane przez MGPiB do szacowania nieruchomości nr 2152/1996 
o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 
   do projektowania bez ograniczeń nr POKK/177/2007         
 
 

uprawnienia:

wybrane dyplomy ukończenia kursów i szkoleń:

 

Zawartość